Seriematige woningbouw

G.J. Crousen adviseur bouwconstructies heeft de statische berekening van deze woningen gemaakt.