Industriebouw

Onder industriebouw verstaan wij allerlei bouwwerken in fabrieken en installaties. Te denken valt aan trappen, bordessen, ondersteuningen van installaties en leidingen. Tevens is dit nieuwbouw van hallen, installaties enz.